Resum dels costs del servei

La facturació es realitza des del primer segon d’atenció personalitzada de les nostres operadores. Al final de mes es tarifica el temps total d’atenció i es procedeix a la facturació. En el cas de no arribar al consum mínim de 60.- € / mes, es cobrarà aquest import. Si se supera es cobrarà la quantitat que resulti de la tarificació.

COSTS ÚNICS

Cost d’alta de protocols d’atenció i canals de comunicació personalitzats: 95,- €

COSTS VARIABLES

Número Fix (DDI) personalitzat per identificació de trucades del client i atenció personal: 9€ Atenció telefònica personalitzada: 0,014 € per segon d’operadora atenent personalment les trucades.

DIPÒSIT

El dipòsit pels serveis és d’una mensualitat mitjana, import que es posarà en dèbit a l’inici del servei. Aquest dipòsit es regularitzarà en relació al augment de consum dels mesos posteriors i es retornarà a la finalització del contracte.

BAIXA DEL SERVEI

No hi ha mínims de permanència. Amb un mes d’antelació vostè podrà donar-se de baixa del seryei sense cap tipus de penalització. Des del moment que rebem el contracte signat  i la confirmació del protocol, procedirem a la gravació de les locucions i a l’activació del servei.

Costs d’atenció personalitzada per operadora i telefonia

Modalitat Pagament Unitat Import
Número fix (DDI) Mensual Número dedicat 9,000 €

Atenció Telefònica personalitzada per operadora en trucades entrants i sortints.

En horari normal nivell 1 Mensual Segon o fracció 0,014 €
En horari normal nivell 2 Mensual Segon o fracció 0,013 €
En horari normal nivell 3 Mensual Segon o fracció 0,012 €

Costs de comunicacions en trucades sortints

A telèfon fix nacional Mensual Minuto o fracción 0,03 €
A telèfon mòbil nacional Mensual Minuto o fracción 0,15 €

Missatgeria, SMS, Plataforma d’encàrrecs

Enviament de SMS automàtic Mensual Unitat 0,15 €
Correu electrònic plataforma Mensual Unitat 0,15 €